Jan Cloet & Nico Vanhout, Geassocieerde Notarissen

Steenweg Wijchmaal 49
3990 Peer
Tel. (011) 61.03.33
Fax. (011) 63.35.81

BV
BTW BE 0872249635
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie Limburg

 

1 op 1 met de notaris: Anne-Sophie's tip aan cliënten

6 februari 2023

In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week vertelt notaris Anne-Sophie ons over wat haar dag goed maakt en wat ze mensen écht wil aanraden als notaris. "Ik zie dagelijks mensen die denken dat bepaalde juridische gevolgen op hen van toepassing zijn, terwijl dat eigenlijk niet blijkt te kloppen." 

Bron: Fednot

Een testament opstellen: hoe begin je er aan?

30 januari 2023

Ontdek onze videotip!

Een testament is een belangrijk instrument om te bepalen hoe je erfenis moet verdeeld worden, eenmaal je er niet meer bent. Waarop moet je letten bij het (laten) opstellen van een testament? Bekijk onze Notaristip!

Bron: Fednot

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

 

Christel Swennen
Notarieel medewerkster

christel(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be

Silvy Hermans
Notarieel medewerkster

silvy(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.04

Katja Rooyackers
Licentiate in de rechten

katja(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.34

Sofie Brebels
Notarieel medewerkster

sofie(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.02

Elke Boonen
Notarieel medewerkster

elke(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.03

Nathalie Moonen
Master in het notariaat

nathalie(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.01

Natalie Gonzalez-Guijo
Notarieel medewerkster

natalie(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.37

Linda Schrijvers
Notarieel medewerkster

linda(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.38

Kelsey Moors
Notarieel medewerkster

kelsey(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.07

Jarrit Agten
Master in de rechten
Master in het notariaat

jarrit(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 01/34.06.05

Leen Vrancken
Licentiate in het notariaat

leen(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.39

Anouk Baeten
Master in de rechten
Master in het notariaat

anouk(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.08

 
 

Immo

Online verkoop € 101.000

Grond
Spijbelveld 18
3990 Peer

Online verkoop € 70.000

Grond
Steenakkerstraat 3
3990 Grote-Brogel

Online verkoop € 17.000

Grond
Grote Hoefstraat
3990 Peer

Online verkoop € 109.000

Grond
Grote Hoefstraat
3990 Peer

Online verkoop € 110.000

Grond
Heuvelstraat
3960 Bree

Uit de hand verkoop € 60.000

Grond
Zuiderstraat/Meeuwerbaan
3990 Peer

 
 
 

Jan Cloet & Nico Vanhout, Geassocieerde Notarissen

Steenweg Wijchmaal 49
3990 Peer
Tel. (011) 61.03.33
Fax. (011) 63.35.81

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .