Erven en schenken

Het erfrecht wordt vanaf volgend jaar in een nieuw jasje gestoken! Vanaf 1 september 2018 zullen de regels over het erfrecht en schenkingen op sommige punten drastisch veranderen. Zal dit een invloed hebben op uw nalatenschap? Misschien wel! Aarzel niet om u nu al te informeren bij uw notaris.

In een notendop...

Het notarieel testament heeft grote bewijskracht en de juistheid van de juridische en technische formulering ervan is gegarandeerd. Men heeft ook dadelijk zekerheid over de bewaring. Lees meer

In Vlaanderen geldt tot eind 2019 een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van bouwgrond. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwoners en anderzijds aan andere personen. Lees meer

Vóór het tijdperk van Win for life en euromillions was het de enige manier om plots rijk te worden – zonder te werken! Is het vandaag nog zinvol een testament op te stellen? Lees meer

 

10 Tips om erfruzies te voorkomen

Een goede successieplanning voorkomt juridische bekvechterij. Voorkomen is beter dan genezen... bekijk de tips!

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .