Jan Cloet & Nico Vanhout, Geassocieerde Notarissen

Steenweg Wijchmaal 49
3990 Peer
Tel. (011) 61.03.33
Fax. (011) 63.35.81

BV BVBA
BTW BE 0872249635
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

23 juli 2018

Vaak zijn de kinderen vijftigers wanneer ze erven. Wanneer ze erven hebben ze mogelijks hun professioneel parcours al uitgestippeld, een woning terugbetaald aan de bank, jaren kunnen sparen, kortom: heel vaak erven mensen op een moment dat ze het kapitaal wat minder nodig hebben. Dit in tegenstelling tot hun eigen kinderen die misschien net op een leeftijd beland zijn waar ze het extra financieel steuntje goed kunnen gebruiken.

Sommige ouders kiezen daarom om doelbewust hun erfenis te verwerpen in het voordeel van hun eigen kinderen. Wanneer een ouder zijn erfenis verwerpt, treedt er immers een ‘plaatsvervulling’ op: de kinderen erven in de plaats van hun ouder. De erfenis wordt op deze manier evenredig verdeeld onder de eigen kinderen van de ouder. Het verwerpen van een nalatenschap in het voordeel van je eigen kinderen noemt men de ‘erfenissprong’ of de ‘generatiesprong’. De erfenis maakt als het ware een sprong en slaat een generatie over. De kleinkinderen erven dan rechtstreeks van hun grootouder.

Fiscaal interessant?
Vandaag is de erfenissprong wel degelijk interessant geworden. Vroeger bestond de regel dat de kleinkinderen altijd minstens even veel successierechten moesten betalen als hun ouder had moeten betalen indien hij of zij de erfenis niet verworpen had. Deze regel bestaat vandaag niet meer: verwerpt een ouder de nalatenschap, dan betalen de kleinkinderen vandaag de successierechten in functie van hun erfdeel, wat de erfenissprong in sommige gevallen fiscaal interessant maakt.

Bovendien is de erfenissprong vanaf 1 september 2018 geen ‘alles-of-niets’ verhaal meer. Het feit dat een ouder tot op vandaag de hele nalatenschap moet verwerpen, kan een drempel teveel zijn. Vandaag moet je immers ofwel de nalatenschap helemaal verwerpen, ofwel de nalatenschap helemaal aanvaarden. In de nabije toekomst zal een ouder kunnen kiezen om zijn nalatenschap te aanvaarden, om dan vervolgens, binnen het jaar, een deel van zijn erfenis belastingvrij door te schenken aan zijn kinderen. De verschuldigde erfbelasting is dan voor rekening van de ervende ouder, maar een deel van de erfenis kan op deze manier toch naar zijn eigen kinderen gaan, zonder dat zij daar iets van belasting op moeten betalen. Tussen de erfenis en de hieropvolgende schenking naar een kind moet dan wel een duidelijk verband bestaan. Zo kan een ouder niet zomaar belastingvrij goederen schenken die niet uit de erfenis voortkomen. Bovendien moet de schenking in het kader van een erfenissprong gebeuren via een notariële akte.

Voorbeeld
Peter is 65 jaar en erft 50.000 euro van zijn vader. Zijn 30-jarige dochter Marlies staat net op het punt om haar eigen bedrijf op te starten. Peter wil zijn dochter wat financieel helpen. Maar de hele nalatenschap verwerpen lijkt hem een iets te drastische beslissing. Hij wil een buffer behouden voor zijn oude dag. Peter kiest er dus voor om de erfenis te behouden, de erfbelasting (successierechten) te betalen en de 50.000 euro op zijn spaarboekje te plaatsen. Wil Peter vervolgens een deel van de erfenis (bv. 30.000) schenken aan Marlies, dan moet Marlies tot op vandaag 3% schenkbelasting betalen, of 900 euro. Vandaag worden deze goederen uit de nalatenschap dus tweemaal belast: eenmaal bij het erven (erfbelasting) en eenmaal bij het schenken (schenkbelasting).

Vanaf 1 september 2018 kan Peter echter kiezen om 20.000 euro van de erfenis zelf te behouden en de overige 30.000 euro als ruggensteuntje aan zijn dochter te schenken, zonder dat Marlies daar schenkbelasting op moet betalen. De erfbelasting moet Peter wel nog steeds voor zijn rekening nemen (hij aanvaardt immers de nalatenschap), maar 30.000 euro schenkt hij belastingvrij aan Marlies. Peter behoudt dus zijn buffer, Marlies kan met een gerust hart investeren in haar bedrijf en de goederen worden geen tweemaal belast.

Bron: Fednot

20 juli 2018

Op 19 juli werd de nieuwe wet rond huwelijksvermogensrecht gestemd. De wet zelf treedt maar op 1 september in werking, maar wij geven alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht is uitgebouwd rond drie doelstellingen. Ten eerste worden bepaalde knelpunten en problemen bij de toepassing van het wettelijk stelsel weggewerkt. Sommige regels in verband met de eigen en gemeenschappelijke goederen van de echtgenoten worden daarbij verfijnd.

Koppels die in gelijke delen en in volle eigendom een woning aankopen kunnen daarnaast, vanaf 1 september, een verklaring van ‘anticipatieve inbreng’ opnemen in hun authentieke akte. Met deze verklaring zal het goed automatisch in het gemeenschappelijk vermogen ingebracht worden bij het aangaan van een huwelijk.

Ook voor de koppels die getrouwd zijn met scheiding van goederen verduidelijkt het nieuwe huwelijksvermogensrecht een aantal belangrijke zaken, die vooral betrekking hebben op de bescherming van de economisch ‘zwakkere’ echtgenoot. Het stelsel van scheiding van goederen is immers geen alles-of-niets verhaal: koppels kunnen hun stelsel corrigeren en milderen, door bijvoorbeeld een beding van verrekening van aanwinsten toe te voegen in hun huwelijkscontract. De nieuwe wet biedt een wettelijke omkadering voor deze bedingen, wat veel onzekerheden wegneemt.

Ten slotte heeft de hervorming van het huwelijksvermogensrecht ook een invloed op de positie van de langstlevende echtgenoot in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Zo zal het erfrecht van de langstlevende echtgenoot versterkt worden indien hij of zij samen met een verdere bloedverwant(en) van de erflater komt te erven. Anderzijds zijn er méér mogelijkheden om het erfrecht van de langstlevende echtgenoot – in onderling akkoord - te beperken bij nieuw samengestelde gezinnen.

Wil je nog meer informatie over deze wijzigingen? Hou dan Notaris.be goed in de gaten. Wij houden je up-to-date!

Bron: Fednot

19 juli 2018

Minder vastgoedtransacties en prijs woonhuis op recordhoogte

Na de recordjaren 2016 en 2017 op onze vastgoedmarkt is het dit jaar wat rustiger qua aantal vastgoedtransacties. In het afgelopen trimester daalde het aantal transacties in ons land met -1,9% in vergelijking met het 1ste trimester 2018.
Indien we de eerste 6 maanden van 2018 met die van 2017 vergelijken, gaat het om een daling van -1,2%.
In het afgelopen trimester klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 250.735 EUR: een stijging van +4,1% in vergelijking met het 1ste trimester 2018. Het is de eerste keer dat de grens van 250.000 EUR wordt overschreden.
De gemiddelde prijs van een appartement in ons land bedroeg 219.137 EUR, een stijging van +0,7% in vergelijking met het 1ste trimester 2018.

Meer weten? Lees het perscommuniqué of de volledige Notarisbarometer.

Bron: Fednot

 

Paul Homans
Notarieel medewerker

paul(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.37

Kathleen Simons
Notarieel medewerker

kathleen(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.39

Christel Swennen
Notarieel medewerker

christel(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.32

Silvy Hermans
Notarieel medewerker

silvy(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.04

Lorenz Reher
Master in het notariaat

lorenz(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.01

Katja Rooyackers
Licentiaat in de rechten

katja(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.34

Sofie Brebels
Notarieel medewerker

sofie(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.33

Elke Boonen
Notarieel medewerker

elke(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.03

Katelijne Scheelen
Master in het notariaat

katelijne(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.38

Ilse Frederix
Notarieel medewerker

ilse(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be

 
Notarieel medewerker met ervaring, al dan niet jurist 17 juli 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Dossierbeheer in vastgoed en/of aangifte nalatenschap/erfrechtverklaring en/of E.O.T.

Wij verwachten dat je je dossiers zelfstandig kan beheren, maar voorzien voldoende ondersteuning door collega's of notarissen.

Werkomgeving:

Wij zijn een allround notariskantoor te Peer dat bestaat uit twee notarissen, acht dossierbeheerders (waarvan drie juristen) en twee medewerkers voor de algemene ondersteuning.

Wij zoeken uitbreiding van ons team om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten.

Wij vragen:

 • Je beschikt over de competenties om je dossiers in grote mate zelfstandig te beheren.
 • Je kan samenwerken en overleggen met cliënten, collega's en notarissen.
 • Je hebt voldoende kennis van de gebruikelijke informaticaprogramma's.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan nauwkeurig werken.

Wij bieden:

 • Een contract als voltijds bediende voor onbepaalde duur.
 • Correcte verloning.
 • Mogelijkheid tot bijscholing.
 • Goed bereikbaar kantoor met parkeergelegenheid.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar notariscloet@notariaatpeer.be.

 Afdrukken

Notarieel medewerker met ervaring, al dan niet jurist

17 juli 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Dossierbeheer in vastgoed en/of aangifte nalatenschap/erfrechtverklaring en/of E.O.T.

Wij verwachten dat je je dossiers zelfstandig kan beheren, maar voorzien voldoende ondersteuning door collega's of notarissen.

Werkomgeving:

Wij zijn een allround notariskantoor te Peer dat bestaat uit twee notarissen, acht dossierbeheerders (waarvan drie juristen) en twee medewerkers voor de algemene ondersteuning.

Wij zoeken uitbreiding van ons team om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten.

Wij vragen:

 • Je beschikt over de competenties om je dossiers in grote mate zelfstandig te beheren.
 • Je kan samenwerken en overleggen met cliënten, collega's en notarissen.
 • Je hebt voldoende kennis van de gebruikelijke informaticaprogramma's.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan nauwkeurig werken.

Wij bieden:

 • Een contract als voltijds bediende voor onbepaalde duur.
 • Correcte verloning.
 • Mogelijkheid tot bijscholing.
 • Goed bereikbaar kantoor met parkeergelegenheid.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar notariscloet@notariaatpeer.be.

 Afdrukken
 

Immo

Openbare verkoop € 100.001

Handelspand
Kerkstraat 6
3990 Peer

Uit de hand verkoop € 105.000

Grond
Peerderbaan
3940 Hechtel-Eksel

Uit de hand verkoop € 130.000

Grond
O.L. Vrouwlaan
3990 Peer

Uit de hand verkoop € 117.000

Grond
Hasseltsebaan 152
3940 Hechtel-Eksel

Openbare verkoop € 130.000

Huis
Volriestraat 1
3990 Peer

Uit de hand verkoop € 120.000

Grond
Peerderbaan
3990 Peer (Wijchmaal)

Openbare verkoop € 30.000

Grond
Ter plaatse genaamd Den Heulengracht
3800 Sint-Truiden

 
 

Jan Cloet & Nico Vanhout, Geassocieerde Notarissen

Steenweg Wijchmaal 49
3990 Peer
Tel. (011) 61.03.33
Fax. (011) 63.35.81

BV BVBA
BTW BE 0872249635
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Verzekeringen van het Notariaat cvba