Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Jan Cloet & Nico Vanhout, Geassocieerde Notarissen

Steenweg Wijchmaal 49
3990 Peer
Tel. (011) 61.03.33
Fax. (011) 63.35.81

BV
BTW BE 0872249635
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

14 juli 2020

Weinig mensen denken graag aan de voorbereiding van hun erfenis. Er zijn nu eenmaal leukere dingen in het leven. Maar toch is het nuttig om stil te staan bij de overdracht van je vermogen.

Successieplanning draait lang niet alleen om het vermijden van een fiscale kater. Voor sommige mensen is het nadenken over het lot van hun vermogen een echte must. Denk maar aan kinderloze vrijgezellen, nieuw-samengestelde gezinnen, mensen die geen familie meer hebben… Indien zij niets regelen via de notaris, beslist de wet wie van hen erft.

In deze brochure leggen we je uit hoe je met zorg je vermogen kan overdragen. Er bestaat immers een waaier aan mogelijkheden. De notaris staat voor je klaar met advies.

Bron: Fednot

13 juli 2020

Een echtscheiding door onderlinge toestemming is de minst pijnlijke manier om uit het huwelijksbootje te stappen. Wat houdt zo’n echtscheiding precies in?

De coronacrisis leidt tot een stijging van het aantal scheidingen. Een punt zetten achter de relatie is voor de partners en de kinderen emotioneel sowieso al een  zware dobber.

Om te vermijden dat de relatiebreuk ook nog eens uitmondt in een zware en kostelijke procedureslag voor de rechtbank, kies je best voor een echtscheiding door onderlinge toestemming of een EOT.

Bij een EOT moeten de echtgenoten een overeenkomst bereiken over alle gevolgen van de echtscheiding. Je bepaalt samen met je ex-partner hoe je de gevolgen van de scheiding regelt. Die regeling moet uitmonden in een schriftelijke overeenkomst die tot stand moet komen vóór  je de procedure voor de rechtbank kan inleiden.

Voorafgaande overeenkomst

In die voorafgaande overeenkomst moet je een akkoord opnemen over het verblijf en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen en over de verdeling van de goederen en de schulden. Je moet vooraf ook beslissen of je elkaar een onderhoudsuitkering zult betalen en of je nog van elkaar zult erven als één van de partners tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt.

In theorie kunnen de partners onderling tot een akkoord komen. De tussenkomst van een notaris is alleen verplicht als je met je ex ook een regeling treft over een onroerend goed zoals een woning waarvan je samen eigenaar bent. Bijvoorbeeld als jullie beslissen om de gemeenschappelijke woning te verkopen of als je je partner wil uitkopen.

Toch is een professionele ondersteuning bij het bereiken van een voorafgaande regeling aan te raden. Een notaris kan je wijzen op de juridische valkuilen en weet hoe hij de soms complexe overeenkomst moet opstellen. Bovendien kan hij bemiddelen wanneer jullie het niet meteen eens geraken over bepaalde aspecten van de echtscheiding.

Onherstelbare ontwrichting

Bereiken jullie geen akkoord, dan kan je voor de rechtbank een procedure beginnen om de echtscheiding te vragen op grond van “een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk”. Maar dan is de kans reëel dat die procedure uitmondt in een kostelijke procedureslag die jaren kan aanslepen. Zo’n gerechtelijke procedure weegt ook zwaar door op menselijk vlak en vaak dreigen de kinderen de dupe te worden.

Precies daarom kan de familierechtbank de ex-partners ook dan bevelen om eerst nog een bemiddelingspoging te ondernemen.  

Pas als er geen onderling akkoord uit de bus komt, hakt de rechtbank de knopen door. De rechter beslist dan waar en wanneer de kinderen moeten verblijven en hoeveel onderhoudsgeld er voor hen en eventueel voor de ex-partner moet worden betaald. En daarmee is de kous niet af. Bij zo’n procedure wordt in principe een notaris via een vonnis aangesteld om over te gaan tot de vereffening- verdeling van het huwelijksvermogen.

Met een EOT kan je dat allemaal vermijden, verloopt de procedure veel vlotter en houd je de regie over de gevolgen van je relatiebreuk veel meer in eigen handen.

 

Bron: Fednot

8 juli 2020

In april en mei had de coronacrisis een enorme impact op het aantal vastgoedtransacties in ons land. Zo daalde het aantal transacties in april 2020 met -23,8% in vergelijking met april 2019. In mei bedroeg de daling zelfs -29,7%. Juni 2020 leek dan weer een keerpunt te zijn: in vergelijking met juni 2019 steeg het aantal transacties met +8,4%.
Na de eerste 6 maanden van 2020 klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 267.040 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging met +1,9%.
De gemiddelde prijs van een appartement bedroeg 242.024 euro. De prijsstijging viel hoger uit dan bij woonhuizen: +5,9%.

Aantal vastgoedtransacties in het 2de trimester 2020: op laagste niveau sinds 2015
De coronacrisis had in het afgelopen trimester een duidelijke impact op het aantal vastgoedtransacties in ons land. Het ging zelfs om de laagste vastgoedactiviteit in een trimester sinds 2015.
In het 2de trimester 2020 waren er in België -15,9% minder transacties in vergelijking met het 2de trimester 2019.
In Vlaanderen bedroeg de daling -17,7%, in Brussel -17,2%. In Wallonië daalde het aantal transacties minder sterk in vergelijking met het 2de trimester 2019: -12,3%.
Vooral de markt van woonhuizen en appartementen kreeg de afgelopen drie maanden klappen, met een daling van het aantal transacties van -20%. Bij garages en gronden was de terugval minder groot: respectievelijk -6% en -9%.

Maand na maand minder transacties in 2020, juni lijkt keerpunt
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In januari en februari daalde het aantal transacties lichtjes na de rush op vastgoed op het einde van 2019 als gevolg van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen. In maart, april en mei sloeg de coronacrisis toe en daalde het aantal transacties fors. In april 2020 bedroeg de daling -23,8% in vergelijking met april 2019. In mei ging het zelfs om -29,7%. Juni 2020 leek dan weer een keerpunt te zijn: in vergelijking met juni 2019 steeg het aantal transacties met +8,4%. Het is nu afwachten of deze evolutie zich doorzet. Pas dan kunnen we spreken van een effectief herstel van onze vastgoedmarkt”

Eerste helft 2020 versus eerste semester 2019: -10,7% minder transacties in vergelijking met 2019
Indien we de periode van 1 januari tot 30 juni 2020 vergelijken met dezelfde periode in 2019 daalde het aantal transacties in ons land met -10,7%. De daling was het grootst in Vlaanderen: -12,6%. In Brussel daalde het aantal transacties met -7,9%, in Wallonië met -7,7%.

Eerste jaarhelft 2020: focus op de Vlaamse provincies
In de eerste jaarhelft daalde het aantal transacties het meest in de provincie Antwerpen: -15,8% in vergelijking met de eerste 6 maanden van 2019. Antwerpen is trouwens de Vlaamse provincie met het grootste marktaandeel: 15,3%.
In de provincies Limburg en West-Vlaanderen daalde het aantal transacties het minst: -9,6% en -8,8%. De relatief beperkte daling in West-Vlaanderen was te danken aan de vastgoedactiviteit in de kustgemeenten, waar de markt sneller terug op gang kwam dan in de rest van Vlaanderen.

Gemiddelde prijs woonhuis in ons land: 267.040 euro (+1,9% in vergelijking met 2019)
Na de eerste 6 maanden van 2020 klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 267.040 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging met +1,9%. Gemiddeld moesten kopers zo’n 5.000 euro meer betalen voor een woonhuis. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de meerprijs zo’n 4.000 euro.
Bart van Opstal: “De afgelopen 2 jaar steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met meer dan +4%. De huidige stijging van net geen +2% was de kleinste toename van de 5 voorbije jaren. Of dit een kantelmoment is als gevolg van de coronacrisis moet nog blijken. Voorlopig lijkt het erop dat corona niet meteen een grote impact heeft op de prijzen, maar het is nog wat vroeg om verregaande conclusies te trekken. De afgelopen jaren hebben we wel gemerkt dat de gemiddelde prijs van een woonhuis minder sterk stijgt dan die van een appartement. Die trend zet zich voorlopig door, ook na corona.”
In de periode 2015-2020 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met 39.000 euro, wat neerkomt op een stijging van +17,2%. Rekening houdend met een inflatie van 8,1% gaat het om een reële prijsstijging van +9,1% en een meerprijs van 21.000 euro.

Evolutie gemiddelde prijs woonhuis in de regio’s
In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis na de eerste 6 maanden van 2020 af op 295.405 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging van +2,8%.
In de periode 2015-2020 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen met +14,8%.
In Brussel kostte een woonhuis gemiddeld 493.483 euro. In vergelijking met 2019 gaat het om een stijging van +3,1%.
De gemiddelde huizenprijs in Wallonië klokte af op 202.152 euro (+3,0%).

Woonhuizen in de Vlaamse provincies
In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in alle Vlaamse provincies.
De grootste prijsstijging viel te noteren in de provincie Antwerpen: +4,4% met een gemiddelde prijs van 317.673 euro. In West-Vlaanderen steeg de prijs van een woonhuis het minst: +1,3% met een gemiddelde prijs van 264.688 euro.
Limburg was de enige Vlaamse provincie waar de gemiddelde prijs onder 250.000 euro lag.
In Antwerpen en Vlaams-Brabant lag de gemiddelde huizenprijs hoger dan het Vlaamse gemiddelde: respectievelijk +7% en +15%.
Over een termijn van 5 jaar stijgt de huizenprijs het meest in Antwerpen en Oost-Vlaanderen: +10% na inflatie.

Gemiddelde prijs appartement in ons land: 242.024 euro (+5,9% in vergelijking met 2019)
Na de eerste 6 maanden van 2020 klokte de gemiddelde prijs van een appartement in België af op 242.024 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging van +5,9%. Daarmee lag de gemiddelde prijs van een appartement zo’n 14.000 euro hoger dan in 2019. Rekening houdend met de inflatie, betaalt de koper zo’n 13.000 euro meer.
In de periode 2015-2020 steeg de gemiddelde prijs van een appartement met +19,3%. Rekening houdend met een inflatie ging het om een reële prijsstijging van +11,2%.
Bart van Opstal: “Een appartement kost in ons land gemiddeld 25.000 euro minder dan een woonhuis. Dat lijkt stilaan een constante te worden, want 5 jaar geleden was dit ook al het geval. Dat de gemiddelde prijs van een appartement blijft stijgen, ook sinds de coronacrisis, is opvallend. Het heeft wellicht te maken met het feit dat de appartementen de laatste jaren aan marktaandeel winnen t.o.v. de woonhuizen. Bovendien zijn nieuwbouwappartementen erg in trek, zowel bij reguliere kopers als investeerders.”

Evolutie gemiddelde prijs appartement in de regio’s
In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een appartement na de eerste 6 maanden van 2020 af op 245.851 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging van +5,8%.
In Wallonië bedroeg de prijs 188.840 euro, een stijging van +6,2%.
In Brussel kostte een appartement gemiddeld 268.923 euro (+6,0%).

Appartementen in de Vlaamse provincies
De gemiddelde prijs van een appartement steeg in alle Vlaamse provincies. Net als bij de woonhuizen viel de grootste prijsstijging te noteren in Antwerpen: +7,3% tot een gemiddelde prijs van 230.928 euro. Oost-Vlaanderen kende de kleinste groei: +1,4% tot een prijs van 238.323 euro.

Ontdek de Notarisbarometer

 

Bron: Fednot

 

Nico Vanhout
Geassocieerd notaris
Erkend bemiddelaar

notarisvanhout(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be

Christel Swennen
Notarieel medewerker

christel(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.32

Silvy Hermans
Notarieel medewerker

silvy(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.04

Katja Rooyackers
Licentiaat in de rechten

katja(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.34

Sofie Brebels
Notarieel medewerkster

sofie(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.02

Elke Boonen
Notarieel medewerker

elke(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.03

Ine Lemmens
Master in de rechten

ine(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.05

Gwen Kenzeler
Master in het notariaat

gwen(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/61.03.39

Nathalie Moonen
Master in het notariaat

nathalie(plaats the 'at' sign hier)notariaatpeer.be
Tel. 011/34.06.01

 
notarieel medewerk(st)er met ervaring 1 juli 2020

Voltijds bij voorkeur voltijds

Functieomschrijving:

Wij zoeken een notarieel medewerk(st)er met ervaring in courante dossiers

Werkomgeving:

Wij zijn een allround notariskantoor in Peer. We behandelen het hele spectrum van notariële dossiers.  Om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten zoeken wij een notarieel medewerk(st)er met ervaring.

Wij vragen:

Je takenpakket is dat van een dossierbeheerder voor courante dossiers

- hoofdzakelijk in het domein vastgoed  (verkopen, kredieten, schenking, afstand/deling,…)

- de mogelijkheid bestaat tevens om in familiale dossiers aan de slag te gaan

(erfrechtverklaring, aangifte, huwelijkscontract)

Gevraagde competenties :

- Je hebt minstens enkele jaren ervaring in de courante vastgoeddossiers.

- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan nauwkeurig werken.

- Een opleiding in rechtspraktijk of gelijkaardig is een pluspunt.  

- Je kan je dossiers in grote mate zelfstandig beheren.

- Je kan samenwerken en overleggen met cliënten, collega’s en notarissen.

- Je hebt voldoende kennis van de gebruikelijke informaticaprogramma’s. Wij gebruiken SuperMedewerker van DataConsult.

Wij bieden:

- Een contract van onbepaalde duur met mogelijkheid tot snelle indiensttreding. 

- We hebben een performante IT-infrastructuur.

- We hebben een goed bereikbaar kantoor met parkeergelegenheid.

- verloning overeenkomstig barema’s met de extralegale voordelen van het notariaat, zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, en bijkomende verlofdagen..

- We geven voldoende kansen tot bijscholing.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar .

 Afdrukken
notarieel jurist met enige ervaring 29 juni 2020

Voltijds bij voorkeur voltijds

Functieomschrijving:

Wij zoeken een notarieel jurist met enige ervaring voor het beheer van complexere dossiers (vnl. vastgoed en vennootschappen) alsook voor de juridische ondersteuning van collega’s en notarissen.

Werkomgeving:

Wij zijn een allround notariskantoor in Peer. We behandelen het hele spectrum van notariële dossiers.  Om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten zoeken wij een notarieel jurist  met enige ervaring.

Wij vragen:

Je takenpakket is samengesteld als volgt :

1/ dossierbeheerder voor de complexere dossiers

hoofdzakelijk in het domein vastgoed (basisakten; opstal/erfpacht/vruchtgebruik; beslag; …)

doch tevens op het vlak van vennootschappen

2/ juridische ondersteuning van je collega’s en notarissen;

3/ ondersteuning van de algemene werking van het kantoor (samen met je collega’s modellen updaten aan nieuwe wetgeving, nadenken over workflow, processen, …)

Gevraagde competenties :

- Je hebt een grondige juridische kennis en enkele jaren ervaring.

- Je kan oplossingsgericht redeneren.

- Je kan je dossiers in grote mate zelfstandig beheren.

- Je kan samenwerken en overleggen met cliënten, collega’s en notarissen.

- Je hebt voldoende kennis van de gebruikelijke informaticaprogramma’s.

- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan nauwkeurig werken.

Wij bieden:

- Je zal voldoende kansen krijgen om je juridisch denkvermogen te benutten.

- We hebben een performante IT-infrastructuur.

- We hebben een goed bereikbaar kantoor met parkeergelegenheid.

- verloning overeenkomstig barema’s en competentie.

- We geven voldoende kansen tot bijscholing.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar jan.cloet@belnot.be.

 Afdrukken

notarieel medewerk(st)er met ervaring

1 juli 2020

Voltijds bij voorkeur voltijds

Functieomschrijving:

Wij zoeken een notarieel medewerk(st)er met ervaring in courante dossiers

Werkomgeving:

Wij zijn een allround notariskantoor in Peer. We behandelen het hele spectrum van notariële dossiers.  Om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten zoeken wij een notarieel medewerk(st)er met ervaring.

Wij vragen:

Je takenpakket is dat van een dossierbeheerder voor courante dossiers

- hoofdzakelijk in het domein vastgoed  (verkopen, kredieten, schenking, afstand/deling,…)

- de mogelijkheid bestaat tevens om in familiale dossiers aan de slag te gaan

(erfrechtverklaring, aangifte, huwelijkscontract)

Gevraagde competenties :

- Je hebt minstens enkele jaren ervaring in de courante vastgoeddossiers.

- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan nauwkeurig werken.

- Een opleiding in rechtspraktijk of gelijkaardig is een pluspunt.  

- Je kan je dossiers in grote mate zelfstandig beheren.

- Je kan samenwerken en overleggen met cliënten, collega’s en notarissen.

- Je hebt voldoende kennis van de gebruikelijke informaticaprogramma’s. Wij gebruiken SuperMedewerker van DataConsult.

Wij bieden:

- Een contract van onbepaalde duur met mogelijkheid tot snelle indiensttreding. 

- We hebben een performante IT-infrastructuur.

- We hebben een goed bereikbaar kantoor met parkeergelegenheid.

- verloning overeenkomstig barema’s met de extralegale voordelen van het notariaat, zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering, en bijkomende verlofdagen..

- We geven voldoende kansen tot bijscholing.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar .

 Afdrukken

notarieel jurist met enige ervaring

29 juni 2020

Voltijds bij voorkeur voltijds

Functieomschrijving:

Wij zoeken een notarieel jurist met enige ervaring voor het beheer van complexere dossiers (vnl. vastgoed en vennootschappen) alsook voor de juridische ondersteuning van collega’s en notarissen.

Werkomgeving:

Wij zijn een allround notariskantoor in Peer. We behandelen het hele spectrum van notariële dossiers.  Om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten zoeken wij een notarieel jurist  met enige ervaring.

Wij vragen:

Je takenpakket is samengesteld als volgt :

1/ dossierbeheerder voor de complexere dossiers

hoofdzakelijk in het domein vastgoed (basisakten; opstal/erfpacht/vruchtgebruik; beslag; …)

doch tevens op het vlak van vennootschappen

2/ juridische ondersteuning van je collega’s en notarissen;

3/ ondersteuning van de algemene werking van het kantoor (samen met je collega’s modellen updaten aan nieuwe wetgeving, nadenken over workflow, processen, …)

Gevraagde competenties :

- Je hebt een grondige juridische kennis en enkele jaren ervaring.

- Je kan oplossingsgericht redeneren.

- Je kan je dossiers in grote mate zelfstandig beheren.

- Je kan samenwerken en overleggen met cliënten, collega’s en notarissen.

- Je hebt voldoende kennis van de gebruikelijke informaticaprogramma’s.

- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan nauwkeurig werken.

Wij bieden:

- Je zal voldoende kansen krijgen om je juridisch denkvermogen te benutten.

- We hebben een performante IT-infrastructuur.

- We hebben een goed bereikbaar kantoor met parkeergelegenheid.

- verloning overeenkomstig barema’s en competentie.

- We geven voldoende kansen tot bijscholing.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar jan.cloet@belnot.be.

 Afdrukken
 
 

Immo

Online verkoop € 225.000

Huis
Erfkensstraat 9
3990 Peer

Uit de hand verkoop € 135.000

Huis
Molenstraat 17
3940 Hechtel-Eksel

Online verkoop € 800

Grond
Hasseltsebaan
3940 Hechtel

Online verkoop € 90.000

Huis
Peerderbaan 89
3940 Hechtel-Eksel

Online verkoop € 80.000

Grond
Peerderbaan
3940 Hechtel-Eksel

Online verkoop € 145.000

Huis
Slegerstraat 4
3940 Hechtel

 
 
 

Jan Cloet & Nico Vanhout, Geassocieerde Notarissen

Steenweg Wijchmaal 49
3990 Peer
Tel. (011) 61.03.33
Fax. (011) 63.35.81

BV
BTW BE 0872249635
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .